Mere præcist end et urværk

Døgnet er 24 timer langt. Men tid er en abstrakt størrelse at måle efter. De færreste er klar over det, men et sekund er defineret som tiden for 9.192.631.770 svingninger af den elektromagnetiske stråling der svarer til overgangen mellem to niveauer af grundtilstanden af et cæsium-133-atom. Hvis man er på havet eller på kysten, uret er i stykker og solen er væk, er der dog en anden måde, hvorpå man kan holde nogenlunde styr på, hvor lang tid der går: Tidevandet.

Altid til tiden

Præcis hver 6. time vender tidevandet. Altså er der henholdsvis ebbe og flod præcis 2 gange i døgnet. Det skyldes månens tiltrækningskraft, som forskubber vandmasserne i de enorme verdenshave, mens Jorden roterer om sin egen akse. At vide hvad klokken er, ud fra tidevandet, kræver dog, at man har sat sig ind i tidevandstabellerne for området på forhånd.