Et opgør med fossile brændstoffer

Mange hjem bliver i dag varmet op ved oliefyr eller gasfyr, hvilket ikke er særlig godt for miljøet. Ved at opvarme boligen på denne måde, bidrager man til forureningen og udledning af CO2, som er ved at ødelægge Jordens ozonlag. Der er heldigvis alternativer for den private boligejer, som ikke er til fare for miljøet.

Varmepumpen: En intelligent, energieffektiv og praktisk løsning

Varmepumper er en af de nyeste energiløsninger til boligen. Ved at benytte sig af varmepumper i stedet for eksempelvis oliefyr, er det muligt at spare helt op imod 71 % af energiregningen. Varmepumpen koster naturligvis noget at købe og få installeret, men med så stor en besparelse, er det en investering der ikke tager mange år at tjene ind igen. Der findes forskellige varmepumpeløsninger, alt afhængig af, hvilken varmekilde der benyttes. www.klimadan.dk

Jordvarme

En af varmepumpeløsningerne kaldes jordvarme. Jordvarme er en løsning, der ikke kræver vedligeholdelse fra din side, og derfor en populær løsning. Løsningen består af et system af slanger, som graves ned under jorden foran boligen. Disse slanger forbindes med en jordvarmepumpe, som står et sted inde i boligen. Inde i slangerne er en væske. Denne væske er til, for at opsuge energien fra den omkringliggende jord. Energien overføres så via pumpen til boligens varmesystem.

En anden løsning

En anden varmepumpeløsning er en luft til vand varmepumpe. En luft til vand varmepumpe fungerer egentlig efter samme princip som en jordvarmepumpe. I stedet for at varmen opsamles gennem jorden, opsamles den dog her gennem luften. Man lægger altså ikke slanger i jorden, men sætter en maskine op udenfor, som suger den varme luft ind ved hjælp af den opstillede luft til vand varmepumpe. Dette var blot et par af mulighederne for den miljøvenlige forbruger.