Respekt er et ord vi skal bruge i flere sammenhænge – og det er et vigtigt ord, når der er tale om vand og hav. Havet har altid haft betydning for den danske befolkning, tidligere var fiskeri en meget vigtig del af danskernes hverdag, da det var p?? den måde, at de fik mad på bordet. Fiskeri har længe foregået med net , og det går den stadigvæk. Dog er det i dag nogle noget større net og både der benyttes. Livet som fisker er ikke, og har aldrig været, en dans på roser. Respekt har alle fiskere lært at have for havet, da man ikke kan styre naturens kræfter. Respekt er stadig vigtigt, også selvom den almene dansker ikke nyder havet på en fiskekutter, men i stedet langs strandbredden – eventuelt under en solnedgang . Vesterhavet er det mest farefulde vand der er i Danmark, og det kræver sine ofre. Husk respekt for naturens kræfter – de kan ikke styres!