Verden er snart helt bebygget hvor der før var natur

I gamle dage bestod en by af mere end flot ét hus. Derfor er det virkelig en kontrast til de metropoler der nu findes mange steder i verden. Der findes mere end halvtreds byer med mere end en million indbyggere. Byerne er bygget op fra det rene ingenting. Før var der sten og græs og jord. Nu er der asfalt og beton og glas og bygninger alle steder. Bygningerne bliver stående til evig tid, eller i hvert fald indtil de skal fornyes og så bliver revet ned og der bliver bygget noget nyt og mere moderne og tidssvarende oven på resterne af det