Her på nettet er mulighederne mange, når det kommer til planlægning af ens ferie, for der er så mange steder man kan tage hen i dag. Det er noget som man kan planlægge her på nettet, via de hjemmesider hvor man kan bestille rejserne. Her er der blandt andet også mulighed for, at få lov til at se nogle billeder fra området. Så kan man danne sig et billede af, hvad det er man kan forvente. Der er også mulighed for at finde frem til et hotel, der hvor man nu ender, og så har man jo også fået det på plads. Det er alt andet lige ikke andet for, end at man bare må ind og finde en rejse. Desuden er det også blevet billigere at rejse i dag, så der er ikke rigtig nogen undskyldning for ikke at komme af sted. Det kan ikke tage lang tid at spare op til en ferie nu til dags, især ikke hvis man handler på nettet.